Hướng dẫn việc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thứ năm, 16/11/2023 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5256/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần ONE MOUNT REAL ESTATE đề nghị hướng dẫn việc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định: “1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi”. Theo đó, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản là một hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tại Điều 60 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định: “Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này”. Theo đó, việc kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải tuân thủ theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản”.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần ONE MOUNT REAL ESTATE nghiên cứu quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đối chiếu với trường hợp cụ thể để thực hiện theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5256/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)