Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 20/07/2021 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2806/BXD-KTXD gửi Kho bạc Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc xác định, thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt phải đảm bảo sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình với các nội dung và yêu cầu của dự án.

Trường hợp dự toán của một số hạng mục trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hạng mục tương ứng trong tổng mức đầu tư xây dựng nhưng tổng dự toán không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không quy định chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh hoặc trình người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2806-BXD-KTXD_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2806/BXD-KTXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)