Hướng dẫn áp dụng QCVN 01:2021/BXD

Thứ hai, 26/07/2021 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2914/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam về  việc áp dụng QCVN 01:2021/BXD.

Theo đó, đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng (liên quan đến mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy) sau ngày quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD có hiệu lực.

Khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng (liên quan đến mật độ xây dựng thuần) Công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Về cách tính mật độ xây dựng thuần

Về mật độ xây dựng thuần đã được quy định tại Điều 1.4.20 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. Như vậy đối với các bãi (sân) để xe, nhà cầu được xây dựng có mái, trụ đỡ thép (dạng mái đua mái đón) thì không tính vào diện tích chiếm đất; các hệ thống mái trên khi xây dựng phải đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo không cản trở đi lại và các hoạt động khác.

Việc xác định nhà điều hành trạm bơm cứu hỏa, nhà điều hành hệ thống điều hòa là loại “công trình hạ tầng kỹ thuật khác” phải căn cứ hồ sơ quy hoạch, thiết kế xây dựng, cũng công năng sử dụng. Việc xác định trên đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để được xem xét xác định cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 1.4.20 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2914-BXD-QHKT_26072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2914/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)