Phương hướng, giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Thứ năm, 22/07/2021 08:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1902/UBND-NC ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2829/BXD- có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình, Bộ Xây dựng đã ban hành hoặc phối hợp với Bộ Công an biên soạn, ban hành các tài liệu kỹ thuật như: Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2020/BXD, QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; trong đó đã quy định cụ thể phạm vi áp dụng, các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình như bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy của kết cấu, bãi đỗ xe chữa cháy, đường cho xe chữa cháy, …

Về các giải pháp thực hiện với từng nhóm nội dung tồn tại vi phạm khó có khả năng khắc phục được nêu tại Phụ lục của Văn bản số 1902/UBND-NC ngày 17/6/2021:

- Các công trình cần được khảo sát hiện trạng, phải lập hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy bổ sung phù hợp với từng trường hợp cụ thể do các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực, được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với công trình đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, cụ thể: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.... Đối với những trường hợp tự ý thay đổi thiết kế, lấn chiếm không gian, diện tích sử dụng (chuồng cọp, lấn chiếm hành lang thoát nạn, cầu thang…), lấn chiếm đường giao thông, lấn chiếm khoảng đất lưu không khoảng cách giữa các tòa nhà (xảy ra nhiều tại các công trình cũ, nhà tập thể cũ), Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cần có biện pháp xử lý, yêu cầu chủ quản lý, sử dụng công trình trả lại nguyên trạng thiết kế, trong đó có việc lấy lại lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận công trình.

- Đối với công trình xây dựng chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng sau khi Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có giải pháp, tính toán kỹ lưỡng đảm bảo kết cấu, an toàn cho công trình xây dựng khi đưa ra các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy chữa cháy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2829-BXD-GD_21072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2829/BXD-.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)