Hướng dẫn Sở Xây dựng Thái Bình về công tác phân cấp tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu

Thứ ba, 19/05/2020 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2395/BXD-QHKT gửi  Sở Xây dựng Thái Bình về việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Thái Bình.

1. Về trách nhiệm lập và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch

Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tại Khoản 3 Điều 34 chưa thống nhất Khoản 2 Điều 24 (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14), Bộ Xây dựng đã đề xuất trong nội dung dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi (đang được trình Quốc Hội thảo luận để thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV) theo hướng thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp do yêu cầu thực tế cần khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình căn cứ quy định tại Điều 14 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện.

2. Về trách nhiệm thông qua Hội đồng nhân dân đồ án quy hoạch phân khu xây dựng

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế Thái Bình có một phần hoặc toàn bộ phạm vi lập quy hoạch nằm trong Khu vực đô thị Diêm Điền mở rộng cần thực hiện việc Ủy ban nhân dân tổ chức lập quy hoạch xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2395-BXD-QHKT_19052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2395/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)