Hướng dẫn Sở Xây dựng Tuyên Quang thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BXD

Thứ ba, 28/04/2020 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/4/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2028/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BXD.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, phạm vi điều chỉnh của Thông tư: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình.

Trường hợp các công trình xây dựng không thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên, Sở Xây dựng Tuyên Quang thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2028-BXD-KTXD_28042020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2028/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)