Hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị các cấp công trình dân dụng

Thứ hai, 20/04/2020 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1816/BXD-HĐXD gửi Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên về việc tham gia thực hiện thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị các cấp công trình dân dụng.

Theo quy định tại Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư thì Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung thi công xây dựng công trình Dân dụng hạng I thì được tham gia thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị các cấp công trình dân dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1816-BXD-HDXD_20042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1816/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)