Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Thứ năm, 16/04/2020 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1784/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn ủy quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long tại xã Đồng Bài và xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Căn cứ văn bản số 154/BXD-HĐXD ngày 03/6/2019 của Bộ Xây dựng  ủy quyển cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp đặc biệt thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long tại xã Đồng Bài và xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng đồng ý ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

- Nội dung ủy quyền: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng cho công trình cấp đặc biệt thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long tại xã Đồng Bài và xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian ủy quyền: Kể từ khi công trình của dự án đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định và chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh cho công trình thuộc dự án để chủ đầu tư đủ điều kiện tiếp tục thi công xây dựng công trình.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 104 Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, tuân thủ quy trình cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật về Quy hoạch, pháp luật về Xây dựng và các pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1784-BXD-HDXD_16042020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1784/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)