Đề xuất đăng ký thực hiện áp dụng thí điểm Mô hình thông tin công trình (BIM)

Thứ hai, 20/04/2020 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1829/BXD-VP gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trả lời về đề nghị đăng ký thực hiện áp dụng thí điểm Mô hình thông tin công trình (BIM) cho dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất, đăng ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp công trình nêu trên vào danh sách các công trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo lộ trình nêu tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình sẽ hỗ trợ trong quá trình áp dụng thí điểm BIM đối với dự án đầu tư xây dựng Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cử các đơn vị có liên quan phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM của Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai áp dụng thí điểm BIM.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1829-BXD-VP_20042020.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1829/BXD-VP

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)