Hướng dẫn Cục Quản lý công trình xây dựng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xác định giá gói thầu xây dựng

Thứ hai, 20/04/2020 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1824/BXD-KTXD gửi Cục Quản lý công trình xây dựng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc hướng dẫn xác định giá gói thầu xây dựng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 387/XD-CĐ, dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sử dụng nguồn vốn ODA, đã phê duyệt; đã thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư tư xây dựng và đã thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu xây dựng, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD: việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án nêu trên thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Đối với 04 gói thầu xây dựng của dự án nêu tại văn bản số 387/XD-CĐ đã đóng thầu ngày 07/12/2019, trước ngày có hiệu lực của các Thông tư nêu trên, chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án, trừ trường hợp Điều ước quốc tế có quy định khác.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1824-BXD-KTXD_20042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1824/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)