Hướng dẫn Công ty Thủy điện Sông Bung xác định trường hợp phát sinh đối với hợp đồng trọn gói

Thứ tư, 15/04/2020 13:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1746/BXD-KTXD gửi Công ty Thủy điện Sông Bung về việc hướng dẫn xác định trường hợp phát sinh đối với hợp đồng trọn gói.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định: “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”

Đối với trường hợp cụ thể tại văn bản số 221/TĐSB-KHVT, Chủ đầu tư căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh thiết kế theo quy định, từ đó quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Theo đó, Công ty Thủy điện Sông Bung cần lưu ý việc điều chỉnh thiết kế phải tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời Chủ đầu tư cần xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn tới phải thay đổi, điều chỉnh thiết kế.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1746-BXD-KTXD_15042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1746/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)