Hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ tư, 15/04/2020 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1745/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương.

Theo quy định Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trường hợp dự án đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện trước ngày 01/10/2019 thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án này (bao gồm cả khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, các gói thầu triển khai tiếp theo của Dự án) thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật định mức, đơn giá làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá các gói thầu này

Đối với gói thầu hỗn hợp EPC đã ký hợp đồng thì việc thẩm định dự toán bước thiết kế kỹ thuật thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC đã ký kết, thiết kế kỹ thuật có sự thay đổi hoặc bổ sung so với thiết kế cơ sở thì dự toán các công việc thay đổi, bổ sung phải được thẩm định theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1745-BXD-KTXD_15042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1745/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)