Bộ Xây dựng góp ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thứ tư, 15/04/2020 13:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La tại văn bản số 206/UBND-KT ngày 03/02/2020, dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu có quy mô sử dụng đất 98,78 ha, có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.250 tỷ đồng (Dự án); khu vực Dự án chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh dự kiến thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có công văn 1733/ BXD-QLN (15/04/2020) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật Đầu tư 2014 thì trình tự, thủ tục đầu tư Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trường hợp nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thì thực hiện dự án theo quy định tương ứng tại văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, đối với các trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy đinh của Luật Nhà ở thì khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện thẩm định các nội dung liên quan về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1733-BXD-QLN_15042020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1733/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)