Hướng dẫn Công ty cổ phần Đại Tân xác định và thanh quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 14/04/2020 13:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1705/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đại Tân hướng dẫn về việc xác định và thanh quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thì việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thống nhất giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan. Trong trường hợp này, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1705-BXD-KTXD_14042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1705/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)