Hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước phê duyệt giá gói thầu

Thứ sáu, 06/03/2020 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 957/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn nội dung thẩm quyền phê duyệt giá gói thầu sau khi cập nhật giá nhiên, vật liệu ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Điều 15 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “Người quyết đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án và dự toán xây dựng. Trong phạm vi chi phí dự phòng được Người quyết định đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng cho phù hợp với đặc điểm, tính chất, thời gian thực hiện và điều kiện cụ thể của từng gói thầu xây dựng”.

Đối với nội dung đề cập tại văn bản số 17/BQLDA-KTTD thì trường hợp giá gói thầu cập nhật không làm tăng vượt tổng mức đầu tư và không vượt khoản chi phí dự phòng phân bổ trong giá gói thầu đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức cập nhật. Trường hợp giá gói thầu cập nhật vượt khoản chi phí dự phòng phân bổ trong giá gói thầu được duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 957/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_957-BXD-KTXD_06032020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)