Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 04/03/2020 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 911/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

Thực hiện khoản 5, Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/12/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; ngày 26/12/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có hiệu lực từ 15/02/2020. Trong đó, Điều 2 của Thông tư quy định đối tượng áp dụng:“Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. 

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư số 13/2019/TT-BXD là cơ sở xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng để xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung, yêu cầu sản phẩm tư vấn và trình tự đầu tư xây dựng. Trường hợp việc áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng không phù hợp, thì căn cứ điểm e, khoản 4, Điều 4 của Thông tư để tổ chức thực hiện.

Căn cứ nội dung chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án quy định tại Điều 9, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 911/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_911-BXD-KTXD_04032020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)