Hướng dẫn Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) phân cấp công trình kéo cáp

Thứ sáu, 28/02/2020 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 808/BXD-GĐ gửi Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) về việc phân cấp công trình kéo cáp trong Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Theo đó, Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông chỉ thực hiện công tác kéo, lắp đặt cáp mà không có công việc hạng mục xây dựng thì không phải xác định cấp công trình.

Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông đã được phê duyệt thiết kế trước ngày Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thì không phải xác định lại cấp công trình và thực hiện kiểm tra nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông đã được phê duyệt thiết kế trước ngày Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực có nhu cầu điều chỉnh thiết kế mà phải thực hiện thẩm định lại thiết kế bởi cơ quan có thẩm quyền sau ngày Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thì phải xác định lại cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

Ngoài ra, đối với các dự án cụ thể có quy mô nhỏ cần rút ngắn thời gian thực hiện chủ đầu tư gửi văn bản báo cáo và đề xuất với Bộ Xây dựng để xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn:  Công văn 808/BXD-GĐ

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_808-BXD-GĐ_28022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)