Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thứ tư, 26/02/2020 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 753/BXD-KHCN gửi Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đối với xây dựng, nghiệm thu và bảo trì hệ thống nhà chờ xe buýt đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BOO.

Theo đó, Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có hiệu lực. 

- Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật). 

- Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

- Theo Khoản 2 Điều 6 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định “Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng. Tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng phải có toàn văn tiêu chuẩn dưới dạng tệp tin hoặc bản in và phải có bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 753/BXD-KHCN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)