Hướng dẫn xác định cấp công trình Nhà máy điện gió Đại Phong, tỉnh Bình Thuận

Thứ hai, 24/02/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 713/BXD-GĐ gửi Bộ Công Thương về việc xác định cấp công trình “Nhà máy điện gió Đại Phong, tỉnh Bình Thuận”.

Theo đó, công trình “Nhà máy điện gió Đại Phong, tỉnh Bình Thuận” là công trình cấp II (quy mô công suất 40 MW) xác định theo quy định tại Bảng 1.2 (Phân cấp công trình công nghiệp), Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 713/BXD-GĐ

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_713-BXD-GĐ_24022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)