Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn khảo sát, đo đạc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án

Thứ tư, 19/02/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 620/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Gỉa Lai - Tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn khảo sát, đo đạc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Theo đó, chi phí khảo sát, đo đạc phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chi phí đã được tổng hợp trong chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc tổng mức đầu tư của dự án thì không cần phải tổng hợp trong dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán của dự án.

Đối với hợp đồng giám sát khảo sát, thời gian thực hiện hợp đồng trước hoặc kể từ ngày công việc khảo sát cần giám sát diễn ra. Thời điểm ký kết hợp đồng giám sát khảo sát có thể trước hoặc sau thời điểm ký kết hợp đồng khảo sát. Tuy nhiên, nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện công tác giám sát khảo sát có sự liên quan chặt chẽ với công tác khảo sát cần giám sát. Do đó, khi ký kết hợp đồng cần cân nhắc sự liên hệ giữa hai hợp đồng này để ký kết cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 620/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_620-BXD-KTXD_19022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)