Hướng dẫn Công ty TNHH Ngân Hải về các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 18/02/2020 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 612/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Ngân Hải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 09/TT-BXD ngày 26/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 01/NHA.Co ngày 08/01/2020 của Công ty TNHH Ngân Hải, đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực và chưa triển khai các công việc tiếp theo thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Việc điều chỉnh lại cơ cấu các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP do Người quyết định đầu tư quyết định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 612/BXD-KTXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_612-BXD-KTXD_18022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)