Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chỉ số giá xây dựng

Thứ hai, 17/02/2020 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 502/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số quy định về việc công bố chỉ số giá xây dựng.

Đối với các thời điểm trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì việc xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Do đó, đối với việc xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng sau ngày Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực được thực hiện như sau:

- Trường hợp thời điểm trước ngày ban hành các Thông tư hướng dẫn, thì việc xây dựng chỉ số giá có thể vận dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và trình Ủy ban nhân tỉnh công bố. 

- Trường hợp thời điểm sau ngày các Thông tư được ban hành thì thực hiện theo Thông tư hướng dẫn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 502/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_502-BXD-KTXD_17022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)