Giải pháp PCCC bổ sung cho công trình Tòa nhà HT, xây dựng tại số 80, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thứ sáu, 05/01/2018 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Bộ Xây dựng đã có công văn05/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính về việc giải pháp PCCC bổ sung cho công trình Tòa nhà HT, xây dựng tại số 80, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1) và phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD). Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính đã đề xuất các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; thiết kế thang bộ thoát nạn loại 3 thay thế thang N1 cho công trình Tòa nhà HT, xây dựng tại số 80, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 7474/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH: (1) giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1-QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD cho công trình nêu trên để thiết kế thang loại 3 thay thế thang N1 theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 7474/PCCC&CNCH-P6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-KHCN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_05-BXD-KHCN_04012018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)