Chi phí quan trắc trong quá trình thi công xừ lý nền đất yếu bằng bấc thấm

Thứ sáu, 05/01/2018 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận về chi phí quan trắc trong quá trình thi công xừ lý nền đất yếu bằng bấc thấm.

Sau khi nhận được văn bản số 189/BOT-TLMT của Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận về việc chi phí quan trắc trong quá trình thi công xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì nhà thầu thi công phải lập hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Nhà thầu trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo dạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Chi phí công tác quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật do nhà thầu tổ chức thực hiện được tính trong chi phí chung của dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn I theo hình thức BOT có chiều dài 51km, đi qua khu vực nền đất yếu nên phải xử lý bằng các giải pháp thoát nước cố kết là dùng bấc thấm kết hợp gia tải. Quá trình thiết kế và thi công hạng mục này cần phải thiết lập hệ thống quan trắc riêng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án ngoài công tác quản lý chất lượng nền đắp thông thường theo qui định và tổ chức quan trắc thường xuyên để kiểm tra thiết kế và điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết; đồng thời lập hồ sơ quản lý, theo dõi trong suốt quá trình thi công và quá trình sử dụng. Do dự án gồm nhiều gói thầu xây dựng do nhiều nhà thầu khác nhau thực hiện, vì vậy các số liệu quan trắc và xử lý số liệu do các nhà thầu thực hiện sẽ không đồng bộ, thiếu chính xác. Để chủ đầu tư kiểm soát tốt chất lượng công trình, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất công tác quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật trong quá trình thi công xừ lý nền đất yếu của dự án là gói thầu tư vấn (văn bản số 7268/BGTVT-CQLXD ngày 27/6/2016). Vì vậy ngoài công tác kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình do nhà thầu thực hiện, trường hợp do yêu cầu của dự án, được cấp có thẩm quyền cho phép, đối với hạng mục thi công xử lý nền đất yếu có yêu cầu lập và tổ chức hệ thống quan trắc riêng để phục vụ quản lý chất lượng công trình, thì chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận để thực hiện. Chi phí tư vấn cho công tác quan trắc này được lập dự toán theo quy định và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-BXD-KTXD_03012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)