Người mua phần kinh doanh thương mại ‘kể cả nhà ở’ trong dự án nhà ở xã hội

Thứ sáu, 05/01/2018 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc người mua phần kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở) trong dự án nhà ở xã hội.

Sau khi nhận được văn bản số 10941/SXD-QLN của Sở Xây dựng Đà Nẵng, hỏi về việc người mua phần kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở) trong dự án nhà ở xã hội khi bán lại phần kinh doanh thương mại này thì có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Pháp luật về nhà ở xã hội (Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) đã quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được phát triển theo dự án; cụ thể như sau:

“Đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (được xác định cụ thể trong dự án xây dựng nhà ở xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (trong cơ cấu giá đã bao gồm cả tiền sử dụng đất) cho các đối tượng có nhu cầu để bù đắp chi phí đầu tư nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội và giảm chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án” (điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

“Trường hợp chủ đầu tư bán, cho thuê, cho thuê mua công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở) thì phần lợi nhuận thu được tính theo thực tế (trong trường hợp chưa tính được theo thực tế thì phải dự kiến phần lợi nhuận thu được để phân bổ) nhưng tối thiểu không được thấp hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn cho phần diện tích đất xây dựng các công trình kinh doanh thương mại này hoặc tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được phân bổ cho phần diện tích sàn nhà ở kinh doanh thương mại (đối với trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua 20% diện tích sàn nhà ở theo giá kinh doanh thương mại)” (điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, người mua phần kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở) trong dự án nhà ở xã hội khi bán lại phần kinh doanh thương mại này thì không phải nộp tiền sử dụng đất.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-QLN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_05-BXD-QLN_04012018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)