Kiểm định nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Xây dựng Hà Nội

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc kiểm định nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Công tác kiểm định đánh giá các chung cư cũ bị hư hỏng là rất cần thiết. Đối với các chung cư cũ đã được đánh giá nguy hiểm cấp độ D, Sở Xây dựng cần báo cáo UBND thành phố khẩn trương có kế hoạch di dân và tháo dỡ công trình đê đảm bảo an toàn sinh mạng của cộng đồng.

Việc tháo dỡ công trình, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại khu vực đô thị cần được thực hiện theo quy hoạch đô thị của cả khu vực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Không nên thực hiện đơn lẻ, dễ gây hiểu nhầm và khiếu kiện làm khó khăn trong việc di dân tái định cư và đền bù giải phóng mặt bằng.

Báo cáo của Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội lập về kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình cần bám sát các nội dung theo Quyết định số 06 /QĐ-BXD ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư và được Sở Xây dựng tổ chức thẩm tra, thẩm định trước khi báo cáo UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và công bố.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 06/BXD-GĐ.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 06 BXD-GD 19-11-2012.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)