Hướng dẫn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi phí thuê tư vấn nước ngoài thi tuyển kiến trúc và thiết kế công trình xây dựng

Thứ năm, 29/11/2012 09:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-KTXD gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về chi phí thuê tư vấn nước ngoài thi tuyển kiến trúc và thiết kế công trình xây dựng.

1. Việc thi tuyển kiến trúc các công trình xây dựng đã được quy định cụ thể tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, trường hợp Vietcombank xây dựng công trình trụ sở làm việc (công trình công cộng) với tiêu chuẩn là công trình văn phòng hạng A, quy mô cấp I, thì phải được Người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình.

2. Việc thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chi phí để thuê tư vấn nước ngoài được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng. Vietcombank dự kiến mức chi phí tối đa bằng 7% tính trên tổng mức đầu tư cho công việc lập dự án và thiết kế xây dựng công trình là phù hợp với quy định của Thông tư số 07/2012/TT-BXD và thông lệ quốc tế, còn giá hợp đồng sẽ được xác định thông qua việc lựa chọn nhà thầu và đàm phán hợp đồng.

Với các căn cứ nêu trên, các ý kiến của Vietcombank nêu tại văn bản số 1693/NHNT.QLTC này là phù hợp với quy định của pháp luật và thẩm quyền quyết định thuộc Hội đồng quản trị của Vietcombank.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 237/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_237-BXD-KTXD_27112012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)