Hướng dẫn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức tạm ứng hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 29/11/2012 09:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức về việc tạm ứng hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng xây dựng ký ngày 25/8/2009 thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Theo quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD thì hợp đồng có giá theo hình thức giá điều chỉnh được tạm ứng hợp đồng; Sở Y tế Thành phố Cần Thơ tạm ứng cho nhà thầu thi công 20% giá trị hợp đồng là phù hợp với quy định của Thông tư. Đơn giá điều chỉnh của hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh được xác định căn cứ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 235/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_235-BXD-KTXD_26112012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)