Thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Thứ ba, 20/11/2012 09:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 86/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

1. Tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê được quy định như sau:

a) Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó;

b) Đối với các khu vực khác, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở được thực hiện như quy định tại điểm a khoản này, trường hợp có dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư phải hoàn thành đúng với nội dung dự án đã được xét duyệt thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân.

2. Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở thì đối với những dự án phát triển nhà ở tại các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã thì chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền chưa xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân mà chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng nhà ở để bán; đối với những trường hợp khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, pháp luật về đất đai và nhà ở đều thống nhất quy định đối với những dự án phát triển nhà ở tại các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã thì chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền chưa xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân. Đối với các hộ gia đình, cá nhân tại đô thị có thu nhập thấp thì theo quy định của pháp luật về nhà ở sẽ được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư, hoặc được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư có sự hỗ trợ của nhà nước. Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 86/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 86 BXD-QLN 19-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)