Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai

Thứ năm, 03/01/2013 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai như sau:

Công nhân, lao động tại các khu công nghiệp hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở. Ngoài các đối tượng độc thân có nhu cầu thuê chỗ ở dạng tập thể, số hộ gia đình công nhân có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở để ổn định công việc, cuộc sống lâu dài cũng rất lớn. Vì vậy, để giải quyết nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp cần có cả nhà ở để cho thuê cũng như nhà ở để bán và cho thuê mua. Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì công nhân làm việc tại các khu công nghiệp là một trong những đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Trong đó, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (bao gồm cả đối tượng có thu nhập thấp là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp).

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có thể đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư xây dựng nhà ở gồm cả cho thuê và để bán, cho thuê mua (với tỷ lệ, cơ cấu hợp lý) khi thực hiện dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. Trong đó, nhà ở để bán, cho thuê mua được thực hiện theo các cơ chế, chính sách tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg và các quy định liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 94/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 94 BXD-QLN 27-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)