Hướng dẫn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình

Thứ năm, 29/11/2012 09:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 241/BXD-KTXD hướng dẫn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Trường hợp được chủ đầu tư cho phép thay đổi chủng loại vật liệu trong hợp đồng thì các bên thống nhất giá hợp đồng đối với loại vật liệu thay đổi. Giá hợp đồng đối với loại vật liệu thay đổi được xác định trên cơ sở yêu cầu về chủng loại, số lượng, chất lượng vật liệu, điều kiện thi công, giá cả thị trường nơi xây dựng công trình tương ứng với thời điểm thi công thực tế và các điều khoản liên quan của hợp đồng. Trên cơ sở dự toán được thống nhất, hai bên ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm căn cứ cho việc thanh toán, quyết toán hơp đồng..


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 241/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_241-BXD-KTXD_27112012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)