Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về điều kiện năng lực Ban quản lý dự án

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 161/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về điều kiện năng lực Ban quản lý dự án.

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 12/CP), người quyết định đầu tư chỉ quyết định hình thức quản lý dự án trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư. Nếu Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư được áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì Sở là cơ quan quyết định thành lập Ban quản lý dự án. Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành giúp Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo thì việc thành lập Ban quản lý dự án này phải trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 12/CP quy định điều kiện đối với Giám đốc Ban quản lý dự án, theo đó không quy định cụ thể ngành nghề của Giám đốc, chỉ quy định Giám đốc có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và có kinh nghiệm về chuyên môn tối thiểu 3 năm. Do đây là Ban quản lý dự án chuyên ngành, sẽ quản lý nhiều dự án cho nên việc xác định chuyên ngành phù hợp là rất khó. Vì vậy, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án là do người có thẩm quyền xem xét lựa chọn quyết định bổ nhiệm.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ mình đảm nhận. Như vậy, các phó giám đốc phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực mình phụ trách.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 161/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 161 BXD-HDXD 22-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)