Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình xác định chi phí quản lý dự án đồ án quy hoạch xây dựng phần khảo sát địa hình

Thứ năm, 03/01/2013 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 275/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình xác định chi phí quản lý dự án đồ án quy hoạch xây dựng phần khảo sát địa hình.

Theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì công tác quản lý dự án bao gồm các công việc cần thiết để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng (từ việc tổ chức lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư cho đến khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao, khởi công, khánh thành công trình). Do đó, việc tổ chức khảo sát địa hình (phục vụ công tác quy hoạch) và lập quy hoạch xây dựng không thuộc phạm vi các công việc quản lý dự án. Vì vậy, không có chi phí quản lý dự án cho công tác lập quy hoạch xây dựng và cũng không có chi phí quản lý dự án cho công tác khảo sát địa hình (phục vụ công tác quy hoạch).

Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch là chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch (chi phí quản lý việc lập đồ án quy hoạch xây dựng). Chi phí này được xác định trên cơ sở định mức chi phí quy hoạch theo quy định của Bộ Xây dựng. Và trong trường hợp, cần phải đi khảo sát thực địa để phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch, thì cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch (cơ quan quản lý việc lập đồ án quy hoạch xây dựng) lập dự toán để bổ sung chi phí ngoài chi phí thẩm định đồ án quy hoạch.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 275/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 275 BXD-KTXD 27-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)