Hướng dẫn Tổng công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 230/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Cụ thể đối với trường hợp Tổng công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng nêu tại văn bản số 746/TCT-KTKT như sau:

Công tác thí nghiệm để thiết kế cấp phối bê tông nhựa nhằm mục đích xác định thành phần cấp phối bê tông nhựa cho phù hợp với tính chất cơ lý của các loại vật liệu tại thời điểm thi công, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của từng gói thầu hay các công việc của một hợp đồng cụ thể. Việc thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá trong hợp đồng (đơn giá trúng thầu) và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đã thỏa thuận. Như vậy, cách hiểu của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nêu tại văn bản số 746/TCT-KTKT là phù hợp với quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 230/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 230 BXD-KTXD 22-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)