Chi phí kéo dài thời gian thực hiện hơp đồng cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 229/BXD-KTXD gửi Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về chi phí kéo dài thời gian thực hiện hơp đồng cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa.

Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do kéo dài tiến độ hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Chi phí này được xác định trên cơ sở những thiệt hại thực tế mà nhà thầu phải gánh chịu do lỗi của chủ đầu tư dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Về nguyên tắc chỉ thanh toán cho nhà thầu các khoản thiệt hại mà nhà thầu có đủ tài liệu chứng minh; căn cứ để xác định thiệt hại là hóa đơn, chứng từ, hoặc những tài liệu minh chứng phù hợp khác do nhà thầu đệ trình. Như vậy, nếu các khoản chi phí Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nêu tại văn bản số 008/TC-MPMU-4H này mà nhà thầu chứng minh được thì việc thẩm định, phê duyệt và thanh toán cho nhà thầu là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 229/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 229 BXD-KTXD 22-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)