Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thì Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được xác định là khu kinh tế cửa khẩu, có đặc thù về an ninh, quốc phòng và biên giới. Vì vậy, dự toán chi phí lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn được xác định theo định mức chi phí quy định tại Bảng 3 Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng là phù hợp. Dự toán chi phí này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 12/3/2008. Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND, căn cứ nội dung hợp đồng số 20/HĐ-QHC đã ký giữa Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn và Nhà thầu, hai bên thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 226/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 226 BXD-KTXD 22-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)