Phân chia lại khối lượng giữa các thành viên trong liên danh của Ban quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 224/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ về việc phân chia lại khối lượng giữa các thành viên trong liên danh.

Theo quy định của Luật đấu thầu, đối với trường hợp nhà thầu tham gia dự thầu là nhà thầu liên danh thì phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với các công việc của gói thầu. Sau khi trúng thầu thì các nhà thầu trong liên danh cùng ký kết và quản lý thực hiện một hợp đồng và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư. Vì vậy, quá trình thực hiện nếu một thành viên trong liên danh không đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, thì thành viên còn lại phải hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành hợp đồng theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và được chủ đầu tư chấp thuận, tỷ lệ khối lượng cần hỗ trợ căn cứ vào năng lực của từng thành viên và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng. Để làm việc này, các bên ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng phân chia lại phần khối lượng công việc của từng thành viên trong liên danh để thực hiện các công việc của gói thầu.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 224/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 224 BXD-KTXD 21-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)