Áp dụng áp dụng công nghệ sàn và tường 3D đổ tại chỗ đối với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-KHCN gửi Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng về việc áp dụng áp dụng công nghệ sàn và tường 3D đổ tại chỗ như sau

1. Việc áp dụng các công nghệ xây dựng mới có hiệu quả, nhưng đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và trong quá trình sử dụng luôn được khuyến khích. Khi kiến nghị áp dụng giải pháp kết cấu khác với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt trong dự án, Chủ đầu tư cần đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Theo đó, cần xem xét lại nội dung dự án đầu tư xây dựng: (i) Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; (ii) Sự đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của giải pháp kết cấu đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

2. Khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, Chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định đã nêu tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xâv dựng “Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng’’.

3. Giải pháp kết cấu sàn và tường 3D đồ tại chỗ cần được kiểm tra về khả năng chịu lực và khả năng chịu lửa của kết cấu theo các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án và theo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Các tiêu chuẩn TCXDVN 323-2004 “Nhà cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCXD 198-1997 “Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối” không phải là tiêu chuẩn phù hợp để thiết kế kết cấu 3D.

Về khả năng chịu lửa của kết cấu sàn và tường 3D, cần phải kiểm tra chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”. Theo đó, đối với các nhà ở chung cư cao đến 50m (tương đương nhà cao khoảng 15-16 tầng), bậc chịu lửa của nhà là tối thiếu phải đạt bậc II. Khi đó, giới hạn chịu lửa của kết cấu sàn là REI 45 (đảm bao R - Chịu lực, E - Tính toàn vẹn, I - Cách nhiệt với thời gian chịu tác động của lửa trong 45 phút); Tường buồng thang bộ thoát nạn REI 120. Các giải pháp về khả năng chịu lửa của công trình phải được thẩm duyệt của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo phân cấp hiện hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 466/BXD-KHCN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 466 BXD-KHCN 19-11-2012.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)