Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân

Thứ ba, 20/08/2013 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 172/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng theo đơn giá cố định khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với gói thầu số 34(XL15-NS1) – Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, trường hợp hợp đồng thi công xây dựng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, trong hợp đồng các bên có thỏa thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng (như nêu tại văn bản số 167/NS.2013.KH), được người quyết định đầu tư cho phép, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng, các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán do thay đổi chính sách về tiền lương của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan khác để xem xét điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 172/BXD-KTXD.

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 172 BXD-KTXD 16-8-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)