Chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu XL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Thứ ba, 20/08/2013 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 173/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Namvề việc chỉsố giá nhân công xây dựng cho gói thầuXL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựngđường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu XL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây căn cứ vào các văn bản sau: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; Văn bản số 1028/VKT/ĐT ngày 05/8/2013 của Viện Kinh tế xây dựng về việc thông báo chỉ số giá nhân công xây dựng của gói thầu XL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng: Chỉ số giá nhân công xây dựng được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng; Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với đặc điểm của gói thầu và khu vực của gói thầu.

Nhận xét: Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu XL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1028/VKT/ĐT ngày 05/8/2013 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD;

Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán phản ánh khách quan và phù hợp với các quy định về chính sách tiền lương, giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu XL-06 (Huyện Cẩm Mỹ và huyện Thống Nhất , tỉnh Đồng Nai).

Bộ Xây dựng lưu ý: Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu XL-06 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 173/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)