Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp giấy phép xây dựng

Thứ ba, 20/08/2013 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/8, Bộ Xây dựng đã có công văn60/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 10) chỉ hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 64/CP), những nội dung nào đã quy định cụ thể ở Nghị định thì Thông tư không quy định lại.

Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng cần phải căn cứ vào các quy định của Nghị định 64/CP, Thông tư số 10 và các pháp luật khác có liên quan (như pháp luật về PCCC, bảo vệ môi trường, các quy định về hành lang an toàn v.v….) để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, trường hợp Quý Sở hỏi, nếu công trình thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường thì trong hồ sơ phải có văn bản này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 60/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 60 BXD-HDXD 15-8-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)