Cách tính diện tích sàn căn hộ chung cư của Công ty địa ốc FICO

Thứ hai, 19/08/2013 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-QLN gửi Công ty địa ốc FICO về cách tính diện tích sàn căn hộ chung cư như sau:

Trường hợp Công ty địa ốc FICO đã ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc ký hợp đồng hứa mua, hứa bán căn hộ từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành và hiện nay các bên không có thỏa thuận ký lại hợp đồng mua bán căn hộ theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở thì diện tích sàn căn hộ mua bán được xác định theo thỏa thuận ghi trong các hợp đồng đó. Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ, các bên không phải ký lại hợp đồng mua bán căn hộ theo mẫu quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP mà được sử dụng hợp đồng đã ký trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành.

Trường hợp hiện nay Công ty địa ốc FICO và khách hàng mua căn hộ đã thỏa thuận ký lại hợp đồng mua bán căn hộ theo mẫu quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD để thay thế cho hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng hứa mua, hứa bán căn hộ đã ký trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì diện tích sàn căn hộ được xác định theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ mà các bên đã ký lại.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 44/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 44 BXD-QLN 13-8-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)