Hướng dẫn thực hiện đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng và vụ việc giám định tư pháp xây dựng

Thứ tư, 12/06/2024 17:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3498/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng và vụ việc giám định tư pháp xây dựng.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giám định tư pháp và đảm bảo thống nhất quản lý trong lĩnh vực giám định xây dựng, Bộ Xây dựng đã thiết lập Cổng thông tin hoạt động giám định tư pháp xây dựng tại địa chỉ https://gdtp.gruusoft.com (Cổng thông tin) phục vụ công tác đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng và vụ việc giám định tư pháp xây dựng.

Để đảm bảo việc cung cấp, khai thác dữ liệu đúng mục đích, phục vụ tốt cho công tác giám định tư pháp xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Giao nhiệm vụ cung cấp, cập nhật thông tin cho các đơn vị, cá nhân theo đúng chuyên môn và ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng tài khoản.

2. Đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin như hướng dẫn tại mục “Hỗ trợ” của Cổng thông tin.

3. Tiếp tục cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu thường xuyên, kịp thời theo nội dung văn bản số 2773/BXD-GĐ ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nếu cần hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ số điện thoại: (024)3976 0271 (máy lẻ 441).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3498-BXD-GD_12062024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3498/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)