Công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I

Thứ tư, 12/06/2024 17:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/6/2024, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã ký ban hành Quyết định 538/QĐ-BXD về việc công nhận 04 khu vực dự kiến thành lập các phường trực thuộc thành phố Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của:

1. Xã Hưng Đông, thành phố Vinh;

2. Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh;

3. Xã Nghi Phú, thành phố Vinh;

4. Xã Nghi Đức, thành phố Vinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 538/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)