Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322

Thứ hai, 18/03/2024 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình 1322) và văn bản số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322 gồm những tài liệu sau:

(1) Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị.

(2) Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ đề xuất (theo mẫu đính kèm văn bản số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

(3) Phiếu đề xuất nhiệm vụ (bản gốc, theo Mẫu A1-ĐXNV quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); kèm các văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (nếu có).

Công văn thông báo đề xuất và văn bản số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ đề nghị gửi về Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trước ngày 21/3/2024.

Thông tin cần thiết liên hệ: Bà Phùng Thị Mai Phương - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Điện thoại: 0983.165.311; Email: phungmaiphuong83@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_1162-BXD-KHCN_18032024.pdf

BKHCN_737-BKHCN-TDC_08032024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1162/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)