Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 19/03/2024 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/03/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 181/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo:
1. Ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;
3. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
4. Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
5. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
7. Ông Ngô Hoàng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
8. Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
9. Bà Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
10. Ông Trần Hoài Anh - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
11. Ông Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
12. Ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
13. Ông Hoàng Hữu Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
14. Bà Ma Thị Luận - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;
15. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
16. Ông Bùi Tất Hợp - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
17. Ông Lê Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
18. Ông Lê Hồng Linh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
19. Bà Trần Đỗ Quyên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Thành viên;
20. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Thành viên;
21. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
22. Đại tá Đỗ Quang Phương - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công An, Thành viên;
23. Đại tá Trần Dương Phúc - Phó Cục trưởng Cục Doanh Trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
24. Bà Lương Thị Hồng Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
25. Ông Đoàn Đức Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;
26. Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Thành viên;
27. Ông Lê Trần Kiên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
28. Ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
29. TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, Thành viên;
30. Bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Thành viên;
31. Ông Nguyễn Ngọc Đông – Chủ tịch Hội đồng KHCN, Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Thành viên;
32. TS. Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Thành viên.

II. Tổ biên tập:
1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
2. Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
3. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
5. Ông Ngô Hoàng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
6. Bà Phạm Thị Huyên - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
7. Ông Lưu Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
8. Ông Lê Quốc Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
9. Ông Đinh Hữu Minh - Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
10. Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
11. Ông Tạ Quốc Thắng - Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
12. Ông Đào Danh Tùng - Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
13. Bà Vũ Thị Hường - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;
14. Ông Vũ Quyết Thắng - Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
15. Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
16. Ông Nguyễn Tuấn Dinh - Trưởng phòng Phòng Dự án đầu tư 1, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
17. Ông Nguyễn Quốc Hoan - Phó Trưởng phòng Phòng Thẩm định và chuẩn bị đầu tư, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
18. Bà Lô Phương Thảo - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Thành viên;
19. Bà Lê Thị Vân Anh - Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Thành viên;
20. Bà Nguyễn Kim Thoa - Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
21. Trung tá Trần Hải Nam - Phó Trưởng phòng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công An, Thành viên;
22. Thượng tá Phạm Đình Thuận - Phó Trưởng phòng thẩm định, Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
23. Ông Đỗ Quý Phương - Chuyên viên Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
24. Ông Đỗ Toàn Thắng - Chuyên viên chính, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;
25. Ông Nguyễn Trung Sơn - Phó Trưởng phòng quản lý xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Thành viên;
26. Bà Huỳnh Lê Vân Trà - Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
27. Ông Phạm Tăng Xuân Hòa - Trưởng phòng Quản lý các hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
28. TS. Phạm Văn Khánh - Trưởng ban kinh tế, Tổng hội xây dựng Việt Nam, Thành viên;
29. Ông Hoàng Ngọc Quỳ - Trưởng ban Kỹ sư Tư vấn trẻ, Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Thành viên;
30. PGS.TS. Hoàng Hà - Phó Chủ tịch thường trực TW Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Thành viên;
31. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Văn phòng, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Thành viên;
32. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
33. Ông Phạm Xuân Luyến - Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
34. Ông Trần Ngọc Ánh - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
35. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý xây dựng phía Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
36. Ông Doãn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
37. Ông Nguyễn Hồng Liêm - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
38. Ông Nguyễn Lê Đức - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
39. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
40. Ông Bùi Đức Dũng - Phó Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
41. Ông Trần Minh Phú - Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
42. Một số thành viên khác do Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 181/QĐ-BXD.

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)