Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2025

Thứ năm, 29/02/2024 09:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Bộ Xây dựng được ban hành tại Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Quyết định 881); Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2025, Bộ Xây dựng đã có công văn 830/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị/tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) như sau:

Các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN tại Điều 7, Điều 17, Điều 24 của Quyết định 881; Căn cứ các Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây dựng được trình bày tại danh mục kèm theo công văn này.

Các đề xuất đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 881.

Thời gian đăng ký: các đơn vị/tổ chức/cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 về Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trước ngày 15/3/2024 để tổng hợp, tổ chức thẩm định và xây dựng danh mục nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị, tổ chức không trực thuộc Bộ Xây dựng có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tham gia đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_830-BXD-KHCN_28022024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 830/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)