Rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thứ tư, 22/03/2023 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1069/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BXD ngày 20/2/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch xây dựng đề nghị và soạn thảo dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 19/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022,  Bộ Xây dựng đang triển khai lập đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị.

Để có cơ sở đề xuất các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện: rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, rà soát những nội dung chồng chéo, bất cập trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; đề xuất những chính sách hoặc nội dung cần được quy định để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn (đề cương báo cáo theo mẫu gửi kèm công văn này).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2023.

Chi tiết thông tin xin liên hệ: ông Nguyễn Dư Minh, Cục Phát triển đô thị, 0904203148; ông Đặng Quốc Khánh, Cục Hạ tầng kỹ thuật, 0901006613)

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1069-BXD-PTDT_22032023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1069/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)