Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022

Thứ hai, 19/09/2022 17:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4187/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

Văn Phòng Bộ: Chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức làm vệ sinh môi trường, quét dọn rác, nạo vét, khơi thông công rãnh trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ.

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng: Tổ chức các hoạt động truyền thông, đăng tin bài về bảo vệ môi trường hưởng ứng các hoạt động của Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường ... trên trang thông tin điện tử của Bộ và nền tảng của các đơn vị. Trung tâm thông tin đưa tin bài liên quan, tổng hợp viết báo cáo tổng kết về hoạt động Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 và đăng tải trên trang thông tin khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng.

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 theo nội dung công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 10/10/2022 để Bộ Xây dựng tổng hợp.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

- Chủ đề: “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

- Khẩu hiệu: Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp; Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai; Môi trường là cuộc sống – Cuộc sống là môi trường; Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn; Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội; Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình; Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4187-BXD-VP_19092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4187/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)