Công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ ba, 14/06/2022 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 490/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (diện tích là 155,11 km2, trong đó khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã là: Thị trấn Phố Mới và các xã Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa; khu vực ngoại thị gồm các xã: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong, Chi Lăng, Hán Quảng và Yên Giả).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2022.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 490/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)